• provincie Zuid-holland
    provinciale verordening Visie op Zuid-Holland - verordening Ruimte, actualisering 2012
Visie op Zuid-Holland - verordening Ruimte, actualisering 2012
De digitale Actualisering 2012 van de Visie op Zuid-Holland (structuurvisie en verordening Ruimte) bevat 2 onderdelen, ten eerste de onderwerpen van de provincie en ten tweede de onderwerpen die zijn ingebracht door gemeenten en regio's.

Om de impact van de wijzigingen als gevolg van de actualisering 2012 beter te kunnen beoordelen in dit ontwerp zijn als extra service de wijzingingen verwerkt in het deel Visie op Zuid-Holland. Dit deel bevat de tekst van het moederplan uit 2010 met daarin eerdere herzieningen (tot en met de actualisering 2011) verwerkt. De wijzigingen van de actualisering 2012 zijn hierin herkenbaar gemaakt door ze te arceren (toegevoegde tekst) of door te halen (geschrapte tekst). In het digitale plan kan vanuit het deel Actualisering 2012 met links doorgeklikt worden naar de gewijzigde tekst in het aangevulde moederplan.

Om te navigeren tussen verschillende stukken tekst kunt u het beste gebruik maken van de inhoudsopgave aan de linkerzijde, of van de knoppen 'vorige' en 'volgende' om de hele tekst door te lopen.

PVR: In het kaartbeeld kunt u verschillende kaarten bevragen. De wijzigingen die zijn gemaakt op de bestaande kaarten zijn verzameld op één kaart. De kaarten die met deze actualisering nieuw aan de verordening worden toegevoegd zijn allemaal apart beschikbaar..

Wanneer u in de kaart het i-tje gebruikt klikt u als het ware door alle kaarten heen en krijgt u telkens alle informatie die op die locatie van toepassing is terug

Wanneer u heen en weer wilt navigeren tussen de kaart en tekst kunt u gebruik maken van de optie 'stap terug', u zult dan terugkeren naar het laatst bekeken stuk tekst of naar de laatst bekeken kaart op het juiste zoomniveau.

Onder 'gerelateerde documenten' vindt u het wijzigingsbesluit


--------------------------
Regels als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening

Vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 2 juli 2010
In werking getreden op 20 juli 2010

Aangevuld met:
  • Reparatiebesluit contour Gouda Zuid (NL.IMRO.9928.DOSx2007x0002943VO-VA31), vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 23 november 2010
  • Visie op Zuid-Holland - Verordening Ruimte, 1e herziening (NL.IMRO.9928.DOSx2010x0014832VO-VA01), vastgesteld door Provinciale Staten op 23 februari 2011
  • Aanpassing bebouwingscontour Kaag, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 december 2011
  • Visie op Zuid-Holland - Verordening Ruimte, actualisering 2011 (NL.IMRO.9928.DOSx2010x0019373VO-VA01), vastgesteld door Provinciale Staten op 29 februari 2012
  • Visie op Zuid-Holland - verordening Ruimte, actualisering 2012 (NL.IMRO.9928.DOSx2011x0012858VO-OW01), concept vastgesteld