• INHOUDSOPGAVE
 • Onderwerpen Actualisering 2012
  • paragraaf 1 Inleiding
  • paragraaf 2 Afgevallen onderwerpen uit de startnotitie
  • paragraaf 3 Nieuwe onderwerpen
  • paragraaf 4 Archeologie
  • paragraaf 5 Buitendijks bouwen
  • paragraaf 6 Derde Merwedehaven - herstructurering
  • paragraaf 7 Ecologische Hoofdstructuur - technische aanpassingen
  • paragraaf 8 Economie en Energie - verwerken beleidsvisie
   • subparagraaf 1 Behoefteraming bedrijventerreinen
   • subparagraaf 2 Detailhandel
   • subparagraaf 3 Economische speerpunten
   • subparagraaf 4 Watergebonden bedrijvigheid
  • paragraaf 9 Fysieke veiligheid
  • paragraaf 10 Glas Nieuw-Reijerwaard
  • paragraaf 11 Groen - verwerken beleidsvisie
  • paragraaf 12 Herzieningsverzoeken - realisering
  • paragraaf 13 Historische landgoederen - exploitatie
  • paragraaf 14 Nieuwe landgoederen - toegankelijkheid
  • paragraaf 15 Oostvlietpolder
  • paragraaf 16 RijnGouwelijn = HOV-NET Zuid-Holland Noord
  • paragraaf 17 Rijnlandroute
  • paragraaf 18 Ruimtelijke kwaliteit - stroomlijnen verordening
  • paragraaf 19 Spoedwet Wro
  • paragraaf 20 Stedenbaan - invloedsgebieden
  • paragraaf 21 SVIR, Barro en belangrijk erfgoed
  • paragraaf 22 Vaarwegen
  • paragraaf 23 Verordening Bescherming Landschap en Natuur (VBLN)
  • paragraaf 24 Waterkeringen
  • paragraaf 25 Windenergie - locatiebeleid
  • paragraaf 26 Wonen
   • subparagraaf 1 Definitie Topmilieu wonen
   • subparagraaf 2 Regionale woonvisie
 • Gemeentelijke en regionale wijzigingsverzoeken
  • paragraaf 1 Gemeente Albrandswaard
  • paragraaf 2 Gemeente Bergambacht
   • subparagraaf 1 Contour Veerweg, voorzieningencluster
   • subparagraaf 2 Ecologische hoofdstructuur
   • subparagraaf 3 Waterwingebied
  • paragraaf 3 Gemeente Binnenmaas
  • paragraaf 4 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
   • subparagraaf 1 Bodegravenboog
   • subparagraaf 2 Intensieve dagrecreatie
   • subparagraaf 3 Limes, archeologie en ontwikkelingen centrum
   • subparagraaf 4 Molenzicht en Rijnhoek-Vlietkade
  • paragraaf 5 Gemeente Boskoop
   • subparagraaf 1 Zuidwijk - landschapsvisie
   • subparagraaf 2 Laag Boskoop - transformatiegebied
   • subparagraaf 3 Spoelwijkerlaan - transformatiegebied
   • subparagraaf 4 Voshol - uitbreiding sierteeltgebied
  • paragraaf 6 Gemeente Delft
   • subparagraaf 1 Detailhandelbeleid
   • subparagraaf 2 Vaarwegen
  • paragraaf 7 Gemeente Goedereede
   • subparagraaf 1 Begraafplaats Ouddorp
   • subparagraaf 2 Ecolodges Kabbelaarsbank
   • subparagraaf 3 Ecohotel De Punt
  • paragraaf 8 Gemeente Hillegom
  • paragraaf 9 Gemeente Leerdam
  • paragraaf 10 Gemeente Leiden
   • subparagraaf 1 Oostvlietpolder
   • subparagraaf 2 Knoop Leiden Oost
  • paragraaf 11 Gemeente Leiderdorp
  • paragraaf 12 Gemeente Midden-Delfland
   • subparagraaf 1 Begraafplaats Schipluiden
   • subparagraaf 2 Glastuinbouw Woudseweg
   • subparagraaf 3 Glastuinbouw Westgaag
  • paragraaf 13 Gemeente Nieuwkoop
   • subparagraaf 1 Contouren en begraafplaats
   • subparagraaf 2 Noordse Buurt
  • paragraaf 14 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • paragraaf 15 Gemeente Ridderkerk
   • subparagraaf 1 Locatie Het Zand
   • subparagraaf 2 Locatie Hak
   • subparagraaf 3 Locaties Van Dam en Schram
  • paragraaf 16 Gemeente Rijswijk
   • subparagraaf 1 RijswijkBuiten
   • subparagraaf 2 Locatie Vrijebanselaan
  • paragraaf 17 Gemeente Waddinxveen
   • subparagraaf 1 Ecologische verbindingszone
   • subparagraaf 2 Sierteeltgebied
  • paragraaf 18 Gemeente Westland
  • paragraaf 19 Gemeente Zoetermeer
  • paragraaf 20 Gemeente Zwijndrecht
   • subparagraaf 1 Windturbines
  • paragraaf 21 Regio Drechtsteden
   • subparagraaf 1 Perifere detailhandel
   • subparagraaf 2 Contour Zuidpolder
   • subparagraaf 3 Locaties windenergie
  • paragraaf 22 Regio Midden Holland
  • paragraaf 23 Stadsregio Rotterdam
 • "Technische" aanpassingen
  • paragraaf 1 Kwaliteitskaart
  • paragraaf 2 Artikel 23, overgangsregeling
  • paragraaf 3 Doorwerking Beleidsvisie Groen
  • paragraaf 4 Buitendijks bouwen
  • paragraaf 5 Natuur nabij Noordse Buurt
  • paragraaf 6 Locaties windenergie Strijensas en Nieuw-Reijerwaard
  • paragraaf 7 Sportterrein Oud-Beijerland
  • paragraaf 8 Leiden, knoop west
  • paragraaf 9 Schrappen van artikel 21, lid 5, proefdraaien ruimtelijke kwaliteit
  • paragraaf 10 Den Haag - contour Kijkduin
  • paragraaf 11 Aanpassingstermijn voor bestemmingsplannen
  • paragraaf 12 Externe veiligheid
  • paragraaf 13 Verblijfsrecreatieterreinen in Goedereede
  • paragraaf 14 Alphen aan den Rijn, watergebonden bedrijventerrein Rijnhaven
  • paragraaf 15 Beschermd grasland in Teylingen
  • paragraaf 16 Contouren in Nieuwkoop