Toelichting artikel 20 Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een voormalige verdedigingslinie, waarbij water werd gebruikt als verdedigingswapen. Stroken land tussen Muiden en de Biesbosch konden onder water worden gezet, zodat het land moeilijk begaanbaar werd. De linie is aangelegd en voortdurend aangepast tussen 1815 en 1940 en functioneerde tot 1963. De kwetsbare delen van de Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit forten. Ook heeft de Linie vijf vestingsteden: Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem. Slechts een klein deel van het Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in Zuid-Holland. De begrenzing van het Zuid-Hollandse deel is aangegeven op de kaart bij dit artikel.

De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals omschreven in de begripsbepaling in artikel 1 worden door de betrokken gemeenten behouden en versterkt door ze op te nemen in bestemmingsplannen. In overleg met de regio en de gemeenten worden de kernkwaliteiten door de provincie uitgewerkt in het ‘gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit’ voor de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Bescherming is ook nodig in verband met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit onderdeel van het Barro is echter nog niet in werking getreden.