Toelichting artikel 25 Inwerkingtreding
De datum van inwerkingtreding van deze verordening staat hier vermeld.