Datum
20 mei 2016
(9.00 uur inloop)
9.30 - 13.00 uur

meld je nu aan!
 


 

    Groene groei in Zuid-Holland, wat heeft u nodig?
Samen op weg naar een duurzame economie in Zuid-Holland

“Duurzame energie, biobased of circulair: Waar lopen bedrijven en initiatieven tegenaan? Wat zou de provincie Zuid-Holland daarin voor u kunnen betekenen?”

Het kabinet wil de economie versterken en tegelijk de belasting op het milieu ervan en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. Deze zin vat in essentie de ambitie van Nederland samen als het gaat om groene groei. Deze ambitie is door de provincie Zuid-Holland opgepakt als één van de drie grote maatschappelijke opgaven voor Zuid-Holland voor de (nabije) toekomst. Samen met klimaatadaptatie en inclusieve samenleving vormen deze opgaven de “Toekomstagenda Zuid-Holland”.

Groene groei gaat over de omslag naar een CO2-arme economie. Gaat over de transitie naar duurzame energie. Gaat over een circulaire economie, sluiten van kringlopen. Gaat over biobased economy. Over allerlei initiatieven, van groot en klein, ook in Zuid-Holland. In 2016 wordt de opgave rond Groene groei voor Zuid-Holland verder verkend: 
- Wat betekent groene groei voor Zuid-Holland? 
- Waar lopen bedrijven en initiatieven rond groene groei tegenaan? 
- Wat zou de provincie Zuid-Holland daarin voor u kunnen betekenen?

Uw betrokkenheid helpt
De provincie Zuid-Holland wil graag uw antwoorden op deze vragen horen. Door met elkaar na te gaan welke kansen er (nog meer) liggen en waarom iets lukt of niet, helpt u elkaar en de provincie in het verder brengen van groene groei. En de voorwaarden waaronder uw initiatief een succes wordt. 

Uw deelname betaalt zich terug 
Enkele externen zullen vanuit hun kennis en ervaring de bijeenkomst helpen verrijken. Door uw bijdrage vanuit uw ervaring helpt u groene groei verder te brengen. U leert echter ook van de ervaring van anderen voor uw praktijk. In deze bijeenkomst, maar ook daarna. In het najaar van 2016 wordt tijdens het “Toekomstfestival Zuid-Holland” de tussenbalans opgemaakt. Op weg daarnaar toe, wil de provincie Zuid-Holland graag met u in gesprek … 


Programma

9.30 uur
Welkom en introductie door: 
-gesprekleider is Richard Engelfriet, een inspirerende voorzitter en auteur van oa. ‘Zo simpel kan het zijn! simpele oplossingen voor moeilijk doen’. 

Verdiepend gesprek adhv. 3 bedrijven uit de praktijk, mmv.: 
- Stefan Roest, manager marktontwikkeling biobased innovatie van Corbion, wereldspeler in natuurlijke ingrediënten voor voeding en biobased chemie; 
- Arthur Nijhuis, oprichter van Rechtstreex, een bevlogen voedselbedrijf dat werkt aan een nieuwe, korte voedselketen met eerlijke prijzen voor boer en consument; 
- Bram Coremans, directeur EVSmart (oa. van het concept laadstraat), EVSmart zet in op duurzame innovatie in energiesystemen. 

Ophalen en verrijken, met de zaal en: 
- Aldert Hanemaaijer, Planbureau voor de Leefomgeving; 
- een mystery gast uit het Zuid-Hollandse bedrijfsleven

11.20 uur
Pauze
Energizer en ‘de muur van vraag en aanbod’ 

11.40 uur 
Over kansen, de behoefte en het vervolg 
Verdieping op groene groei als transitie door: 
- John Grin, hoogleraar systeeminnovatie, UvA; 
Gevolgd door een debat aan de hand van drie stellingen

12.30 uur 
Afronding 
Wat nemen het ministerie van Economische Zaken, programma Groene groei en de provincie Zuid-Holland mee? Hoe gaat het verder? 

12.45 uur 
Sluiting 


Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit formulier.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. 
Voor vragen of opmerkingen: Jan Kastje, j.kastje@milieufederatie.nl
06-5322 0216 of Hans Koot, jcm.koot@pzh.nl, 06- 5257 2536. 

Meer informatie
http://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda
http://www.zuid-holland.nl/overons/plein1/

Graag tot de 20e mei!